Programvaror

AutoCAD
Vi använder AutoCAD som grundprogram för vår projektering. Vi har ett så kallat subscription-avtal för att se till att vi alltid har senaste version av AutoCAD.
För mer information om AutoCAD, se: www.autodesk.se

 

MagiCAD

Vi använder MagiCAD som ger oss möjlighet att projektera både i 2D och 3D.

 

Se exempel på kraftritning.
Se exempel på belysningsritning.


 

Belysningsberäkning

För belysningsberäkningar använder vi programmet Dialux.

Klicka här för att se ett exempel på en belysningsberäkning.

 
DiaLux


KNX-programmering

Vi programmerar KNX via programvaran ETS. KNX är ett system för fastighetsautomation för värme, ventilation, belysning samt telefoni och datakommunikation i smarta hus.