Kvalité & miljö

Kvalitetspolicy

Konab Konsult ska hjälpa våra kunder att göra energieffektiva och miljöanpassade val av produkter och lösningar och därigenom bidra till en hållbar utveckling.

Vi ska med kvalité- och miljöansvar:

Uppfylla kunders förväntningar och bygga långsiktiga relationer.
Vara uppdaterade om och följa aktuella energikrav samt övriga lagar och standarder.
Levererar tjänster med hög kunskap, erfarenhet, noggrannhet och tydlig styrning inom alla led i processerna.
Ständigt lyssna, utvecklas, förbättra vår förmåga och finna nya möjligheter för att ge värde för kunderna och stärka vår konkurrenskraft.

Miljöpolicy

Konab konsult ska:

Bedriva ett aktivt miljöarbete som en naturlig del av vår verksamhet.
Hjälpa kunder att minimera sin egen energianvändning.
Utföra våra arbetsuppgifter med engagerad personal med god kompetens inom miljöområdet.
Ständigt förbättra vårt interna miljöarbete och arbeta målinriktat med att minska vår användning av diesel och energi.
Alltid följa gällande miljölagstiftning.

Certifiering

Konab Konsult har ett ledningssystem som i stora dela uppfyller ISO 9001 och Miljöbas men kommer i det närmaste att inarbetas i Ledel AB certifieringar.

PDF: Certificate ISO 9001:2015