Våra tjänster

CE-märkning

Vi utför entreprenadgränsöverskridande CE-märkning av installationer i byggnader.

Elkvalité

Dålig elkvalité börjar bli ett större och större problem i våra anläggningar och kan kosta onödiga pengar.

Energiutredning

I en energiutredning analyserar vi och mäter din anläggning för att identifiera och komma med förslag på energibesparande åtgärder.

Entreprenadbesiktning

Vi utför entreprenadbesiktningar på både total och generalentreprenader.

Installationssamordning

Vi erbjuder installationssamordning och samordnade provningar för att se till att projekt flyter på så smidigt som möjligt

Kalkylering

Vi erbjuder allt från kostnadsberäkningar till detaljkalkyler inom elinstallationer på små som stora projekt.

KNX

KNX är lika enkelt som fyndigt och kombinerar alla fastighetens funktioner såsom belysning, uppvärmning, luftkonditionering och solskydd i ett enda smart system.

Projektering El & IT

Vi erbjuder handlingar i projektets olika faser så som programskede, systemhandling, förfrågningsunderlag och relationsunderlag.

Projektering säkerhet (inbrott, brand, passage)

Projektering säkerhet innebär att vår säkerhetsingenjör hjälper företag att ta fram strategier för hur man bäst jobbar med säkerhetslösningar.

Termografering

Termografering av fastigheter kan leda till stora energibesparingar genom att i tid upptäcka fel som kan skapa onödiga och dyra driftstopp.