Vår affärsidé

Vi är det lilla företaget med det stora tekniska kunnandet som via engagemang och gott samarbete med våra kunder tar fram en teknisk lösning som är unik och anpassad enligt våra kunders önskemål & behov.

Vår vision

Att genom nöjda kunder kunna bibehålla & utveckla vår tekniska kompetens.

I bolaget skapar vi ett gott arbetsklimat och utrymme för att kunna växa utan att störa det lilla företaget.

Vår vision är:
-Att om 5 år vara mellan 7-10 medarbetare, samt att bolaget har utökats med en bredare kompetens.

-Att om 10 år vara 10 mederbetare, samt att bolaget har utvecklats till en teknikkonsult som har mycket goda kunskaper inom samtliga de teknikområden som är aktuella.


Våra värderingar

Vi ser alltid möjligheter i varje projekt där vi med en positiv grundsyn löser projektens problemställningar.
Vi tar alla projekt på lika stort allvar, litet som stort.
Vi strävar alltid efter lösningar som uppfyller våra kunders behov och som ger bästa energieffektivitet, ekonomi samt minsta miljöpåverkan.
Vi vill alltid ha en rök och öppen dialog med kunder och samarbetspartners för att skapa ett gott arbetsklimat.
Våra kunder skall känna sig trevligt bemötta samt att vi är lyhörda och engagerade för deras behov.
Vi skall förädla vårt tekniska kunnande genom fortläpande utbildningar och användande av de bästa verktygen för att kunna ge våra kunder de bästa lösningarna