Entreprenadbesiktning

Vi utför entreprenadbesiktningar på både total och generalentreprenader. En entreprenadbesiktning innebär att vi kontrollerar att beställaren har fått den byggnad som avtalats i kontraktshandlingarna. Vår uppgift som besiktningsman är att på objektiva grunder undersöka och bedöma kontraktsenligheten i entreprenaden.


Våra tjänster:

CE-märkning

Elkvalité

Energiutredning

Entreprenadbesiktning

Installationssamordning

Kalkylering

KNX

Projektering El & IT

Projektering säkerhet (inbrott, brand, passage)

Termografering