Elkvalité

Dålig elkvalité börjar bli ett större och större problem i våra anläggningar och kan kosta onödiga pengar. Vi erbjuder mätningar och analyser som kan förbättra din elkvalité.

Med bra elkvalité ökar driftsäkerheten i anläggningen samt förebygger slitage på el-utrustning. Vi använder oss av Chauvin Arnoux Energianalysator CA 8335 när vi mäter elkvalité.


Våra tjänster:

CE-märkning

Elkvalité

Energiutredning

Entreprenadbesiktning

Installationssamordning

Kalkylering

KNX

Projektering El & IT

Projektering säkerhet (inbrott, brand, passage)

Termografering