CE-märkning

Vi utför entreprenadgränsöverskridande CE-märkning av installationer i byggnader. Vi definierar de i projektet ingående installationssystemen som skall CE-märkas enligt maskindirektivet och utför erforderliga riskanalyser.

Vi sammanställer även underlag för CE-märkning samt intyg för produkter som faller under andra direktiv, t ex maskindirektivet, lågspänningsdirektivet, EMC-direktivet, och hissdirektivet.


Våra tjänster:

CE-märkning

Elkvalité

Energiutredning

Entreprenadbesiktning

Installationssamordning

Kalkylering

KNX

Projektering El & IT

Projektering säkerhet (inbrott, brand, passage)

Termografering